• Fifth Regional Symposium on Electrochemistry – South East Europe

 • June 7-11, 2015

 • RIU Pravets Golf & Spa | Pravets, Bulgaria

 • Fifth Regional Symposium on Electrochemistry – South East Europe

 • June 7-11, 2015

 • RIU Pravets Golf & Spa | Pravets, Bulgaria

 • Fifth Regional Symposium on Electrochemistry – South East Europe

 • June 7-11, 2015

 • RIU Pravets Golf & Spa | Pravets, Bulgaria

 • Fifth Regional Symposium on Electrochemistry – South East Europe

ТРАДИЦИОННАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„СОФИЙСКИ ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ДНИ‘2015“

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 ЮНИ 2015 Г. В ХОТЕЛ „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ“, ГР. ПРАВЕЦ, СЪВМЕСТНО С “5-ТИЯ РЕГИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“ (RSЕ-SEE5)

 СЕД‘2015 Е ОРГАНИЗИРАН ОТ БЪЛГАРСКОТО ЕКТРОХИМИЧНО ДРУЖЕСТВО СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

 • Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС) – БАН
 • Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ (ИФХ) – БАН
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ)
 • Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) – София

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 • ИЕЕС-БАН: Антония Стоянова, Гергана Райкова, Евелина Славчева
 • ИФХ-БАН: Весела Цакова, Цветина Доброволска
 • СУ: Тони Спасов
 • ХТМУ-София: Асен Гергинов, Мартин Божинов

за контакти: 02/ 979 2783  Антония Стоянова

Участниците в СЕД ще имат възможност да представят устни доклади на английски език на сесията, посветена на СЕД, както и да участват в съвместна постерна сесия на двата форума. 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Биоелектрохимия и биомедицинскo приложениe 
 • Електрохимична корозия и защита, галванични покрития
 • Електрохимични и електронни сензори
 • Електрохимични изпитателни методи и апаратура
 • Електрохимично преобразуване и съхранение на енергия (батерии, горивни и соларни елементи/електролизьори, електрохимични кондензатори) 
 • Електрохимични индустриални приложения (синтез и опазване на околната среда) 
 • Електрохимия на функционални структури и материали (проводими полимерни филми, наноструктури, диелектрици, полупроводници) 
 • Моделиране и симулация на електрохимични процеси 
 • Молекулна електрохимия, механизми и интермедиати 
 • Органична, органометална и координациoнна електрохимия 
 • Физична и аналитична електрохимия

РЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрацията се извършва до 15.04.2015 г. на е-майл адрес: sofia.electrochemical.days@gmail.com, като се попълни регистрационната карта.

  ДО 15.03.2015 г. СЛЕД 15.03.2015 г.
РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА 85 лв. 100 лв.
РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 40 лв. 55 лв.
ФИРМЕН ЩАНД 200 лв. 250 лв.
ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ 40 лв.
Регистрационната такса включва материалите на конференцията, кафе паузи, трансфер с автобус София – Правец - София.
*Посочените по-горе такси не важат за участниците в RSE-SEE5
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ - ЛЕВОВА СМЕТКА (BGN)*
Име на получателя ИЕЕС - БАН
Адрес на получателя ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 10, София 1113
IBAN / Сметка № BG86UNCR96603110023511
BIC (SWIFT) UNCRBGSF
Банка на получателя UniCredit Bulbank
Филиал на банката Батенберг
Адрес на банката ул. „Княз Александър I”, № 12, София 1000
Основание за плащане  RSE5 фирма / име на участника

* Плащането се извършва само по банков път

РЕЗЮМЕТА

Презентиращите автори трябва да представят една страница резюме на английски език, изготвено в съответствие с темплейта на RSE-SEE5 и да го предадат до 15.04.2015 г. на сайта на конференцията.

Докторантите могат да участват с доклад на английски език и в еднодневния сателитен „СТУДЕНТСКИ РЕГИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ“, който ще се проведе на 07.06.2015 г. в ИЕЕС-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 10, гр. София. Участието е безплатно. 

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в специално издание на Journal of Electrochemical Science and Engineering – jESE (open access).

Трима млади учени или докторанти, участници в RES-SEE5, ще бъдат освободени от такса за участие. Повече информация за условията на конкурса ще намерите тук.